Monografies de paisatgisme i jardineria

– Tractaments fitosanitaris en àrees verdes. Gestió integrada de plagues i actualitat dels sistemes lluita alternativa.
– Elecció d’espècies de gespes i plantes per a un jardí sostenible.
– Introducció al projecte paisatgísitc per mitjà de sis figures contemporànies.
– Arbres ornamentals. Descripció d’espècies, exigències i criteris d’aplicació en jardineria.

Publica un comentari