Models de gestió preventiva i recuperadora dels residus municipals a les comarques gironines

Donar a conèixer la situació actual i les previsions de futur, així com els diferents models de gestió mitjançant la recollida selectiva de diverses fraccions, la seva valorització i, com a última instància, la disposició final del rebuig.

Publica un comentari