Model d'Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia

Elaborada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. L'any 2001, la Xarxa ja va elaborar un model d'ordenança, però els canvis normatius, l'experiència municipal acumulada i els nous reptes davant el canvi climàtic han portat a la redacció d'aquest nou model.
Aquest té l'objectiu de continuar fomentant l'ús de les energies renovables, disposant d'una normativa que optimitzi les energies solars i la regulació de les instal·lacions solars als municipis, en el marc de les polítiques municipals de mitigació del canvi climàtic.
Aquest nou model el descriuen com ambiciós -però tècnicament viable- respecte els requeriments i objectius d'aprofitament solar. I és també un document rigorós jurídicament, per tal que els ajuntaments puguin aprovar l'Ordenança directament sense haver de modificar cap part de l'articulat.

Model d'Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia