Model d'ordenança d'estalvi d'aigua

La xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha presentat públicament l'ordenança-tipus sobre estalvi de l'aigua. L'objectiu essencial és oferir als governs locals un model normatiu adaptable a les particularitats i necessitats de cada municipi, que permeti regular l'estalvi, la reutilització i, en general, les bones pràctiques en el consum d'aigua.

Model d'ordenança d'estalvi d'aigua