Millora de la sostenibilitat en l’ús de l’aigua a l’espai públic municipal

Aquesta publicació té com a objectiu exposar als ens locals possibles tecnologies, eines i experiències locals per promoure un ús eficient de l’aigua a l’espai públic municipal – des dels equipaments municipals, als parcs i jardins -, tant en termes ambientals com també econòmics i socials.

 

 

Publica un comentari