Mesures compensatòries de projectes de infraestructures viàries que afecten la Xarxa Natura 2000

Debatre els referents legals, la normativa, els criteris i els requisits per el disseny i execució de mesures compensatòries en projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000, així com exposar casos pràctics que permetin reflexionar sobre les dificultats que cal afrontar, i com resoldre-les.

Publica un comentari