Més del 50% dels residus urbans a Espanya ni se separen ni es reciclen

Malgrat les taxes de recuperació de materials com ara el paper i el vidre, més del 50% dels residus urbans acaba als diposits controlats de residus i la quantitat de brossa generada pels espanyols continua superant amb escreix la mitjana europea. Amb motiu del Dia Mundial del Reciclatge, celebrat aquest 17 de maig, organitzacions socials i ecologistes han cridat l’atenció sobre la gestió dels residus i han proposat l’homogeneïtzació de les dades per obtenir una foto fiable de l’estat de la situació.El director executiu de l’Observatori de la Sostenibilitat a Espanya (OSE), Luis Jiménez Herrero, considera que vivim en una societat “que consumeix molt, recicla poc i en una cultura d’usar i llençar que genera més residus”, per a Jiménez Herrero, “el millor residu és el que no existeix”, és per això que aposta per ampliar la vida útil dels recursos.Cada espanyol va generar 575kg d’escombraries l’any 2008 mentre que la mitjana dels països de la UE és de 524 quilograms. En els darrers anys, la quantitat de residus ha disminuït, però la raó no és una major consciència ambiental, sinó una conseqüència de la crisi: a menys consum, menys escombraries.

L'”única” manera de gestionar bé els residus, segons assegura Jiménez Herrero, és evitar l’ús tan intensiu dels recursos, tot i que “és difícil ja que l’economia empra molta energia i matèria per produir”.

Les dades de la Unió Europea mostren una tendència a l’estabilització en la generació de residus urbans a Espanya i, per tant, un apropament a l’objectiu general del Pla Nacional Integrat de Residus (2008-2015) i als objectius plantejats per les directives europees. Tot i així les diverses fonts d’informació per a les dades de residus dificulten tant la comparació de les dades com l’avaluació de la situació real.

Amb motiu del Dia Mundial del Reciclatge, l’associació Retorna també destaca que a Espanya es consumeixen cada dia 51 milions d’envasos de begudes d’un sol ús. D’ells només el 30% es recicla, la resta acaba a les deixalleries i les incineradores.

Font: La Malla

Publica un comentari