Memòria per a la implantació del programa d’impuls del pacte d’Alcaldes i Alcaldesses a les comarques gironines. Abril 2011 (CILMA)

Amb l’objectiu de mitigar el canvi climàtic, la Unió Europea dóna protagonisme als ens locals promovent el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses. Aquest és un compromís per tal de reduir un 20% les emissions de CO2  abans del 2020, com a resultat d’un augment del 20% de l’eficiència energètica i arribar a una quota del 20% de fonts d’energia renovables. Actualment ja s’hi han adherit 2.360 ajuntaments de la Unió Europea.

La Diputació de Girona i el CILMA promouen l’adhesió dels municipis a aquesta iniciativa europea i, amb l’elaboració d’aquest document, en difonen els trets rellevants.

La memòria fa un breu resum sobre les característiques del Pacte i el seu estat a les comarques gironines, detalla la documentació tècnica i la metodologia (com adherir-se, l’inventari d’emissions i la redacció del PAES) i els suports financers que es poden aconseguir (tant per a l’elaboració de la documentació tècnica com per a l’execució de les accions del PAES). A més, s’inclou unes fitxes tipus de les diferents modalitats d’actuació que ajudin als ens locals a identificar les inversions potencials en el seus municipis.

MEMÒRIA per a la implantació d’un programa d’impuls del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses a les comarques gironines 2011 (Memòria en català)

REPORT to set up an incentive programme for the “Convenant of Mayors” in the districts of Girona 2011 (Memòria traduïda a l’anglès)

Programa d’inversió a les comarques gironines (en revisió)

Publica un comentari