Medi ambient i clima: més suport mitjançant el nou programa LIFE

La Comissió proposa assignar 3.200 milions d’euros per al període 2014-2020 a un nou Programa de Medi Ambient i Acció pel Clima – LIFE.

Entre els nous aspectes del futur programa LIFE cal destacar:

  • la creació d’un nou subprograma d’acció pel clima;
  • una més clara definició de les prioritats, amb programes de treball plurianuals adoptats en consulta amb els Estats membres;
  • noves possibilitats d’aplicar programes a major escala mitjançant projectes integrats que contribueixin a mobilitzar altres fons nacionals, privats i de la UE per a objectius mediambientals i climàtics.

El subprograma de Medi Ambient donarà suport als esforços que es realitzin en els àmbits següents:

  • Medi ambient i eficiència de l’ús dels recursos: se centrarà en solucions més innovadores per aplicar millor la política de medi ambient i integrar els objectius mediambientals en altres sectors.
  • Biodiversitat: fomentarà les bones pràctiques dirigides a aturar la pèrdua de biodiversitat i recuperar els serveis ecosistèmics, sense deixar de mantenir com a objectiu principal el suport a la xarxa Natura 2000, sobretot mitjançant projectes integrats amb els marcs d’acció prioritària dels Estats membres, tal com es descriuen en el nou document de la Comissió sobre el finançament de Natura 2000.
  • Governança i informació mediambiental: promourà l’intercanvi de coneixement, la difusió de bones pràctiques i un millor compliment, a més de campanyes de conscienciació.

El subprograma d’Acció pel Clima es refereix als següents àmbits:

  • Mitigació del canvi climàtic: se centrarà en la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • Adaptació al canvi climàtic: se centrarà en consolidar la capacitat d’adaptació al canvi climàtic.
  • Governança i informació climàtica: se centrarà en augmentar la conscienciació, la comunicació, la cooperació i la difusió de les mesures de mitigació i adaptació en relació amb el canvi climàtic.

Per a més informació:

Nota de premsa completa (en castellà)

Publica un comentari