Màster Sistemes agrícoles periurbans

Els sistemes agraris periurbans es caracteritzen per la pressió de la ciutat sobre el sòl i per la proximitat de les seves empreses agràries a un gran nombre de consumidors. Una bona part del terreny agrícola català es troba en aquestes condicions. Aquest Màster interuniversitari pretén formar experts en la gestió d’empreses agroalimentàries, capaces de rendibilitzar la proximitat a grans mercats, i també experts en la planificació i gestió econòmica, agrícola, paisatgística i ambiental d’aquests espais.

Publica un comentari