Màster Professional d'Estudis Territorials i Urbanístics

— Conferir a cada alumne/a, amb independència dels seus bagatges acadèmic i professional, el complement que requereix en matèria de planificació i gestió territorial i urbana, de les altres visions especialitzades per:
a) participar de forma eficient en un equip interdisciplinari,
b) estar en condicions de dirigir-lo,
c) poder assessorar l’estament polític en els processos de presa de decisions,
d) participar com a expert/a en grups d’interès (associacions veïnals, ecologistes, grups promotors, organitzacions patronals o sindicals, etc.).
— Establir i practicar el llenguatge comú que aquest treball requereix, desenvolupant la formació de criteri per avaluar i intervenir en relació amb fenòmens territorials i urbans complexos.
— Desenvolupar treballs pràctics interdisciplinaris en equip.

Publica un comentari