Màster professional d'estudis territorials i urbanístics. 6a edició

Pretén donar resposta a la necessitat d'assolir un instrument formatiu de caire generalista i interdisciplinari, per abordar satisfactòriament l'extrema varietat de perspectives concorrents: arquitectòniques, geogràfiques, legals, ambientals, relacionades amb diferents vessants de l'enginyeria, de l'economia i la sociologia, etc., així com les diferents escales d'anàlisi que presenten els processos d'urbanització.

Publica un comentari