Màster professional d'estudis territorials i urbanístics

Conferir a cada alumne/a, en matèria de planificació i gestió territorial i urbana, visions especialitzades per:
a) participar de forma eficient en un equip interdisciplinari,
b) estar en condicions de dirigir-lo,
c) poder assessorar l’estament polític en els processos de presa de decisions,
d) participar com a expert/a en grups d’interès (associacions veïnals, ecologistes, grups promotors, organitzacions patronals o sindicals, etc.).

Publica un comentari