Màster MEDI AMBIENT

Preinscripció 1-30 de Setembre de 2005, a l'Institut de Medi Ambient.

Només el coneixement profund del nostre entorn permet comprendre'l i actuar en coherència per a compatibilitzar la preservació de la qualitat i el balanç natural de les espècies i els seus hàbitats amb el necessari desenvolupament econòmic i social. El coneixement del medi és complex però el programa d'aquest màster permet als estudiants aprofundir en temes de gran transcendència com són la biodiversitat i la seva conservació, la resposta de les comunitats animals i vegetals a pertorbacions, la gestió dels recursos naturals i l’ordenació del territori, la dinàmica del medi aquàtic i atmosfèric, etc. L'àmplia oferta d'assignatures i la diversitat de grups de recerca que recolzen aquest programa garanteix una perspectiva interdisciplinària als estudiants que la desitgin, tal i com és recomanable en l’estudi del medi ambient.

Publica un comentari