Màster en Gestió Ambiental

1- Formar tècnics en medi ambient de l'administració local, tècnics ambientals d'empreses i indústries, planificadors forestals i consultors ambientals, des d’una perspectiva centrada sobretot en els aspectes professionals més quotidians amb que es troba un tècnic o consultor ambiental.
2- Formar els alumnes del programa de postgrau en el marc conceptual i metodològic de la sostenibilitat, i en les tècniques bàsiques de comunicació en contextos de problemàtica ambiental.
3- Dotar-los amb el coneixement de la legislació i les normatives bàsiques que regulen la gestió ambiental en els diferents àmbits d’actuació.
4- Capacitar-los per a la realització de plans de gestió ambiental amb les eines més modernes, en el context dels corrents actuals de pensament, i utilitzant els avantatges de les noves tecnologies.
5-Activar-los com a veritables agents de la innovació en el seu àmbit professional.

Publica un comentari