Mapeig d’Economia Circular al Vallès Occidental

Compartir informació sobre experiències més consolidades i experiències més recents en diferents sectors i àmbits, que serveixi alhora per inspirar propostes i fomentar l’evolució cap a la circularitat de la comarca del Vallès Occidental.

Publica un comentari