Manual tècnic d’establiment de mesures correctores de l’impacte ambiental de pistes forestals

Manual tècnic per tal de donar suport als propietaris i tècnics forestals en l’establiment de mesures correctores de l’impacte ambiental en el disseny, construcció i manteniment de les pistes forestals.

Manual tècnic d’establiment de mesures correctores de l’impacte ambiental de pistes forestals

Publica un comentari