Manual práctico de contratación y compra pública verde. Modelos y ejemplos para la implantación por la administración pública vasca

La compra verda és la compra o contractació de bens i serveis considerant no només els criteris econòmics o tècnics sinó també el comportament ambiental. Aquests aspectes ambientals estan relacionats amb els materials i productes, els mètodes i procediments en l’execució dels contractes i el comportament ambiental de proveïdors i fabricants.

Manual práctico de contratación y compra pública verde. Modelos y ejemplos para la implantación por la administración pública vasca

Publica un comentari