Manual per al desenvolupament de les competències municipals en matèria de contaminació lluminosa. 2010 (CILMA)

Eina útil perquè els ens locals coneguin les competències municipals de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i del decret 82/2005, de 3 de maig, que la desenvolupa.

Manual per al desenvolupament de les competències municipals en matèria de contaminació lluminosa. 2010

Publica un comentari