L'obtenció d'energia a partir dels residus

A la primera part del seminari es presentarà el llibre “Recuperación energética ecoeficiente de los residuos. Potencial en España”, en el qual es fa un inventari del conjunt de fraccions de residus amb potencial energètic i s’hi calcula quin és aquest potencial. A la segona part es plantejarà l'aplicació a Catalunya del model que proposa el llibre, fent-ho des de diferents perspectives: l'energètica, la de la gestió de residus i l'ambiental.

Publica un comentari