L'Observatori del Paisatge i els catàlegs del paisatge de Catalunya.

El paisatge no és l’escenari immutable de les activitats humanes, sinó que també n’és el seu producte, el resultat de la interrelació entre un entorn natural i les intervencions d’una comunitat. En tant que producte cultural, els paisatges estan en constant transformació, com les comunitats que els habiten. I tot i això constitueixen cada cop més un element d’identitat.

Publica un comentari