Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

Llei 6/1993, de 15 de juliol

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus(DOGC núm. 3915 de 01.07.2003)

Llei 15/2003, de 13 de juny

Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus(DOGC núm. 5175 de 17.07.2008)

Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus