Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració

Llei 4/2004, d'1 de juliol.

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de … la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.(DOGC núm 4690 de 03.08.2006)

Llei 12/2006, de 27 de juliol