Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.

Correcció d’errades (DOGC núm. 406 de 10.02.1984)

Llei 22/1983, de 21 de novembre

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la llei de protecció de l’ambient atmosfèric.(DOGC núm. 1153 de 09.06.1989)

Llei 7/1989, de 5 de juny

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983 de protecció de l’Ambient Atmosfèric(DOGC núm. 2223 de 28.06.1996)

Llei 6/1996, de 18 de juny