Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals

LLei 12/1985, de 13 de juny

Decret legislatiu 14/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 12/1985, d’espais naturals(DOGC núm. 1927 de 29.07.1994)

Decret legislatiu 14/1994, de 26 de juliol

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de … la Llei 12/1985, d’espais naturals…(DOGC núm 4690 de 03.08.2006)

Llei 12/2006, de 27 de juliol