Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient

Modifica:

– la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat,

– La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sols Contaminats,

– Real Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, de la Llei de l’aigua.

Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient

Publica un comentari