L’Inventari d’estructures de connectivitat de la xarxa viària de Catalunya

Una eina per a l’avaluació d’impacte ambiental i la definició de projectes d’infraestructura verda

Aquest inventari conté la informació de què es disposa de cadascuna de les estructures de connectivitat existents a les infraestructures viàries de Catalunya i té com a objectiu esdevenir una eina de suport en la presa de decisions per al personal tècnic redactor de projectes i de l’Administració.

Publica un comentari