Línies ferroviàries i transport de mercaderies: la plataforma intermodal d'El Far d'Empordà

Acte públic a les 19h. a la seu de la Cambra de Comerç de Girona, amb la participació de:
Sr. Domènec Espadalé, President de la Cambra
Sr. Manel Nadal, Secretari de Mobilitat del DPTOP
Sr. Joaquim Coello, President de l'Autoritat Portuària de Barcelona
Sr. Ignasi Ragàs, Director General de Cimalsa

Publica un comentari