Les empreses de serveis energètics en la gestió d’instal·lacions municipals

Saber les característiques diferenciadores d’una empresa de serveis energètics i les prestacions que es contracten. – Conèixer les característiques bàsiques dels procediments de contractació i dels models de contractes d’administracions emprats en una empresa de serveis energètics per gestionar les instal·lacions municipals. – Conèixer les fases del procés d’implantació d’una ESE. – Aprendre de les experiències existents els punts claus de la contractació d’una empresa de serveis energètics.

How to Remove Tegaderm Bandages
woolrich rosa You can also easily compare the prices between various online shops

How to Remove Tegaderm Bandages
woolrich tierschutz You can also easily compare the prices between various online shops