L’emmagatzematge de l’electricitat

Durant la jornada es presentarà el llibre del Dr. Joan Ramon Morante per informar  de l’estat de l’art de l’emmagatzematge de l’elecricitat al món. S’informarà sobre l’emmagatzematge a partir dels embassaments hidràulics reversibles, així com de les tecnologies asociades a les bateries, a l’us del gas natural com a magatzem (“power to gas”), i a les sals foses. Finalment, s’identificaran les principals barreres i obstacles, tant de tipus tecnològic com econòmic, que cal superar per aconseguir un emmagatzematge de l’electricitat realment viable.

Publica un comentari