L’economia de la custòdia del territori

Es tractaran diferents aspectes de l’economia de la custòdia del territori, en un sentit ampli del terme: des de noves vies de finançament per a les entitats de custòdia, al finançament de les iniciatives de custòdia, fins a la valorització de les externalitats positives generades.

Publica un comentari