L’ecoauditoria energètica a l’escola. CEPA. 2009

L’ecoauditoria energètica és un procés d’avaluació de la gestió d’un espai pel que fa a l’energia, a fi de detectar aquelles pràctiques que poden incidir en el medi ambient i poder plantejar propostes de millora. L’objectiu final serà reduir el seu impacte global sobre el medi ambient.

L’ecoauditoria energètica a l’escola. CEPA. 2009

Publica un comentari