La tarifa i el dret humà a l’aigua

Una jornada de debat amb la presència i aportacions de professionals i membres de l’administració responsables de la política tarifària. Així mateix es presentaran els resultats de l’estudi comparatiu tarifari que ha elaborat Enginyeria Sense Fronteres

Publica un comentari