La reducció de costos ambientals en les entitats públiques

La jornada se centrarà en analitzar les diferents estratègies i accions que poden implantar les entitats públiques a l’hora de reduir els seus costos ambientals, entre els que cal destacar la generació de residus, les emissions de CO2 o el malbaratament de recursos naturals.

Publica un comentari