LA RECONVERSIÓ DE L'ALEMANYA INDUSTRIAL: NOVES ÀREES PER A LA CULTURA INDUSTRIAL, SOCIAL I AMBIENTAL

Es tracta d’un viatge d’estudi, mitjançant el qual pretenem, de forma lúdica i alternativa, no només acostar-vos a la realitat ambiental i territorial de la regió, sinó també a la seva cultura.

Publica un comentari