La recollida Porta a Porta i la gestió dels residus municipals a Catalunya

Jornada de reflexió i debat en el marc del nou Pla General de gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020

Publica un comentari