La ramaderia extensiva el el bosc mediterrani

Es pretén analitzar la situació actual del sector ramader extensiu, prsentar experiències i elaborar propostes de futur.

Publica un comentari