La planificació i els plans especials de protecció dels espais naturals

En aquesta jornada tècnica es presentaran diferents casos pràctics de Plans especials de protecció i gestió d'espais naturals, tractant-se en cadascun d'ells el seu enfocament en relació als següents àmbits bàsics de gestió: la conservació del patrimoni, el desenvolupament econòmic sostenible, l'ús social i la participació dels agents implicats en el territori.

Publica un comentari