La mobilitat a la feina + sostenible. 35 experiències i bones pràctiques

Presenta experiències que puguin servir d’exemple de com intervenir, mitjançant l’acció sindical, a les empreses i en l’entorn on aquestes es localitzen (polígon industrial, parc d’activitats, etc.) per a arribar a la fita que ens hem proposat: la de trencar amb l’hegemonia del cotxe per anar la feina.

La mobilitat a la feina + sostenible. 35 experiències i bones pràctiques

Publica un comentari