La millora de la qualitat de l’aire per canvi de combustible a gas natural en automoció. Aplicació a Madrid i Barcelona

En el Seminari s'exposaran els resultats d'un estudi que és una simulació del que milloraria la qualitat del aire a Barcelona i a Madrid si es substituís una part significativa del parc de vehicles que avui funcionen amb benzina o gas-oil, per altres vehicles propulsats per gas natural. Es comentarà la situació de la qualitat de l'aire a les grans àrees metropolitanes espanyoles, i es donaran detalls del que pot suposar el gas natural vehicular com a fórmula de millora de l'aire urbà.

Publica un comentari