La Llei d'ordenació de l'edificació, el Codi Tècnic i els projectes d'edificació

Canvis conceptuals del Codi tècnic: Tradicionalment la normativa obligatòria ha estat de caràcter prescriptiu (estableix paràmetres acceptats o guies tècniques); amb l’aprovació del CTE, però, hi ha una nova visió basada en prestacions o objectius, en el qual s’estableixen explícitament els objectius i les maneres d’aconseguir-los, sense obligar a una solució determinada. Es farà una introducció als punts següents:
Innovacions conceptuals del CTE
SI Seguretat contra incendis
HE Estalvi d’energia
CTE de l’habitatge

Publica un comentari