La integració de l’aigua regenerada en la gestió dels recursos: El paper dinamitzador del territori

Té un gran interès pràctic analitzar tant els progressos com les perspectives que la gestió integrada de l’aigua regenerada han de tenir en aplicacions com les considerades en diferents zones espanyoles, juntament amb el paper dinamitzador que els usuaris, els planificadors i els promotors econòmics poden jugar en la seva implantació i en el seu desenvolupament.

Publica un comentari