La implantació de l'energia eòlica a les comarques gironines

Les administracions locals gironines estan interessades en consumir energies renovables i minimitzar el consum d’energia provinent de combustibles fòssils, però demanen que els parcs eòlics s'instal·lin en llocs que suposin el mínim impacte possible. Per això hi ha una preocupació general per conèixer quanta energia eòlica es preveu implantar a les nostres comarques, on es preveu que s’ubiquin aquests parcs, quines seran les compensacions que podran rebre els ens locals i propietaris afectats, així com conèixer quines altres tecnologies existeixen de baixa intensitat les quals podrien minimitzar l’impacte paisatgístic.

Publica un comentari