La governança i la gestió integrada del litoral a Catalunya

La jornada té un doble objectiu. D’una banda, analitzar els aspectes claus de les recents iniciatives polítiques i normatives a escala europea, estatal i catalana, que afecten el nostre litoral. De l’altra, fer una reflexió estratègica sobre com articular una gestió integrada del litoral de Catalunya, oferint una nova mirada en relació a les possibilitats normatives, però també sobre el seu sistema de governança (en el qual participen múltiples actors institucions, econòmics i de la societat civil).

Publica un comentari