La gestió sostenible de la caça i la pesca

Aprofundir en les activitats cinegètiques sostenibles, i oferir un marc de reflexió i coneixement sobre els instruments de planificació i ordenació de la caça i la pesca a Catalunya.

Publica un comentari