La gestió del món agroalimentari: visió global i visió local

Visió global (disponibilitat d'aliments, influència en l'estabilitat social, paper de l'agricultura, les empreses i la distribució, paper del primer món).
Visió local (limitacions del mercat, marques, qualitat, nutrició i salut).

Publica un comentari