La gestió del cicle local de l'aigua

En aquesta jornada es posaran a disposició dels ajuntaments una proposta de reglament tipus i un model de plec de condicions, per tal que els municipis disposin d'una eina que, degudament adaptada a la seva realitat, els sigui d'utilitat per al millor govern del servei.

Publica un comentari