La COPA, Cooperativa de projectes ambientals

La Copa elabora estudis de paisatge, planificació territorial, defensa i protecció d’espais naturals, residus, mobilitat sostenible, …
També treballa en processos de participació i en campanyes de sensibilització ciutadana i educació ambiental.

Publica un comentari