La conservació del paisatge geològic

Dotar als participants de les bases teòriques sobre la gestió del patrimoni geològic i la geodiversitat des de l’àmbit de la investigació, la conservació, la divulgació i l’ús públic i donar a conèixer experiències de gestió de diferents zones de l’estat espanyol.
Aquest curs té una durada de 40 hores, 20 presencials (del 4 al 6 de juliol) i les altres 20 són virtuals.

Publica un comentari