La compra verda pública. El cas de la fusta i del paper.

Donar les eines necessàries als ens locals per a posar en pràctica la compra sostenible de fusta i de paper.

Publica un comentari